چاقویی (1)

چاقویی با عملگر پنوماتیک (1)

دفنی (4)

زبانه برنزی (2)

زبانه فلزی (2)

زبانه لاستیکی (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های pvc (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های پلی اتیلن (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های چدنی (1)

محور صعودی (1)