چاقویی (1)

چاقویی با عملگر پنوماتیک (1)

دفنی (1)

زبانه فلزی (1)

زبانه لاستیکی (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های pvc (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های پلی اتیلن (1)

زبانه لاستیکی مخصوص لوله های چدنی (1)